0118-674074 info@prioradvies.nl

Werving & selectie

Vacature! Wat nu?

Er zit altijd beweging in uw personeelsbestand. Mensen vertrekken, omdat ze met de VUT of pensioen gaan of omdat ze besluiten om ergens anders te gaan werken. Daarnaast kan het ook zijn, dat u nieuwe activiteiten ontplooid heeft, waardoor nieuwe mensen moeten worden aangenomen. Als u een nieuwe medewerk(st)er nodig heeft, moet hij of zij gisteren al begonnen zijn. U heeft te weinig tijd om uw gedachten goed te ordenen en een zo volledig mogelijk takenpakket samen te stellen teneinde de juiste kandidaat te zoeken en vooral te selecteren. Voor nu en in de toekomst.

Prior ondersteunt u bij het vaststellen van het functieprofiel en ontlast u van het nodige doe-werk.

Hoe pakt Prior het aan?

Werving en selectie van nieuwe kandidaten is een serieus werk, dat systematisch moet worden aangepakt.  Prior hanteert hierbij het stappenplan, zoals is weergegeven in het flow-schema hiernaast.

Pro-actief

De toegevoegde waarde van de ondersteuning van Prior komt tot uitdrukking in:

  • Het besparen van tijd en geld;
  • Het objectief beoordelen van de kandidaten en hun toekomstige werksituatie;
  • Het uithanden nemen van de administratieve rompslomp van het plaatsen van een advertentie, het beoordelen van de brieven, het afschrijven van de kandidaten, et cetera;
  • Ondersteuning en begeleiding bij de indiensttreding om zo snel mogelijk een optimaal rendement te verkrijgen;
  • juridisch ondersteuning bij de contractuele verplichting, die u met uw nieuwe medewerk(st)er aangaat.

Ook een psychologische test, assessment of profielanalyse  kan deel uitmaken van het selectieproces.

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Afmelden nieuwsbrief

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid
Afmelden nieuwsbrief