0118-674074 info@prioradvies.nl

Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren via zon, wind, biomassa, geothermie of water, kunnen een exploitatiesubsidie aanvragen binnen de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Heeft u bijvoorbeeld zonnepanelen? Dan kunt u subsidie aanvragen op het produceren van stroom.

De najaarsronde van de SDE+ 2018 is geopend van 2 oktober t/m 8 november 2018. LET OP: hoe later u aanvraagt, des te meer subsidie u krijgt. Echter, de kans dat het subsidieplafond al bereikt is, wordt ook steeds groter.

De subsidieadviseurs van Prior Adviesgroep kunnen u begeleiden in het volledige subsidietraject, van inventarisatie tot eindverantwoording.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@prioradvies.nl of 0118 – 674 074.