0118-674074 info@prioradvies.nl

Juridisch advies en mediation

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij leven in een complexe samenleving. Het is dus niet verwonderlijk dat het recht in zo’n samenleving al even ingewikkeld is. Gelukkig hoeft u daar weinig van te merken, maar in bepaalde gevallen is het van belang dat u op de hoogte bent van de juridische beperkingen en mogelijkheden. Soms is dat noodgedwongen wanneer u bijvoorbeeld in een conflictsituatie dreigt terecht te komen. In andere gevallen kan het u behulpzaam zijn bij het verkrijgen van bijvoorbeeld een bouwvergunning. Deskundige juridische ondersteuning is hierbij onontbeerlijk.

Prior biedt die deskundige ondersteuning aan het bedrijfsleven, (semi-)overheden en particulieren vanuit een brede en langdurige ervaring op de volgende gebieden:

 

  • arbeidsrecht
  • milieurecht
  • ruimtelijke ordeningsrecht
  • verbintenissenrecht (contracten)
  • aansprakelijkheidsrecht
  • ambtenarenrecht
  • ondernemingsrecht

Advies op maat

De juridische adviseurs van Prior beperken zich niet alleen tot de beantwoording van uw juridische vragen. De ervaring leert dat u er daarmee dikwijls nog niet bent. Het advies van Justion gaat verder. Wij beoordelen samen met u welke aanpak het beste past bij uw instelling en/of bedrijf. Immers, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en dreigen met een procedure is niet altijd effectief en kan zelfs averechts werken. Justion adviseert u over de mogelijke scenario’s en de voor- en nadelen ervan. Daarbij hebben onze adviseurs oog voor uw maatschappelijke positie, uw relaties en uw eigen doelen op langere termijn.

Voorkom de gang naar de rechter!

Wanneer partijen er onderling niet uitkomen kunnen juridische conflicten natuurlijk worden beslist door de rechter. Maar gerechtelijke procedures zijn kostbaar en tijdrovend en de relatie tussen partijen wordt er dikwijls niet beter op. Bovendien is het conflictoplossend vermogen van de rechter niet onbeperkt. Het is vaak zelfs zo dat met de rechterlijke uitspraak geen passende oplossing wordt geboden. Al met al kan dat heel onbevredigend zijn.

Bemiddeling tussen partijen door een onafhankelijke derde – een zogenoemde mediator – is een goed alternatief. Mediation is erop gericht een oplossing te bieden waarin alle betrokkenen zich goed kunnen vinden, mede met het oog op de toekomstige relatie.

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Afmelden nieuwsbrief

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid
Afmelden nieuwsbrief