0118-674074 info@prioradvies.nl

ISO 9000 kwaliteitsysteem

Waarom ISO 9000?

ISO 9000 kwaliteits(borgings)systemen spelen zowel in het binnen- als in het buitenland een onmisbare rol bij de verbetering van de concurrentiepositie en de reputatie van de organisatie. Een goed en betrouwbaar kwaliteitssysteem zorgt voor tijdige levering, efficiënte service en een hoogwaardige kwaliteit van uw product of dienst, hetgeen leidt tot een tevreden klant en een beter bedrijfsimago.  Een kwaliteitssysteem stelt u in staat uw organisatie continu te verbeteren. Bovendien stellen steeds meer opdrachtgevers een ISO 9000 certificaat als contractuele eis.

ISO 9000:2015

Kwaliteitssystemen zijn vastleggingen van processen in procedures, dan wel voorschriften. De ISO 9000-serie biedt u handreikingen voor alle typen organisaties. De ISO 9000-serie stelt eisen aan kwaliteitsborging (ISO 9001) en biedt richtlijnen voor verbeteren van de prestaties van de organisatie (ISO 9004).

De belangrijkste items zijn:

  • een grotere aandacht voor de betrokkenheid van de directie;
  • meer nadruk op procesbeheersing in de organisatie, minder nadruk op procedures;
  • continue verbetering met als doel het verhogen van klanttevredenheid en tevredenheid van andere belanghebbenden;
  • meer aandacht voor management van middelen, met name ook human resources;
  • vereenvoudiging van integratie met andere manage­mentzorgsystemen (Arbo en Milieu).

Kwaliteitssysteem op maat!

Aangezien elke onderneming een eigen structuur, bedrijfscultuur en werkmethode heeft, dient uw kwaliteitssysteem afgestemd te zijn op uw organisatie. De consultants van Prior helpen u bij het maken van de juiste keuze voor uw bedrijf. In nauw overleg met u wordt het kwaliteitsbeleid geformuleerd.

Het is van belang dat het personeel intensief wordt betrokken bij het totstandkomen van het kwaliteitssysteem. Zij dienen volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en de intentie van het door de directie vastgestelde kwaliteitsbeleid. Alleen dan heeft het kwaliteitssysteem de gewenste optimale meerwaarde. De directie kan hierbij rekenen op praktische en resultaatgerichte assistentie van de consultants van Prior.

Wat levert het u op?

Een goed kwaliteitssysteem zorg voor een:

  • beter en constanter product of dienst;
  • snellere, efficiëntere productdoorlooptijd;
  • beter inzicht in (verborgen) kosten;
  • grotere controle op productieprocessen;
  • sterkere positie bij productaansprakelijkheid, bedrijfsverkoop e.d.

Uw medewerkers krijgen een duidelijker beeld van hun taken en verantwoordelijkheden en kunnen hierop makkelijker worden aangesproken.

Afnemers en klanten hebben meer zekerheid over de kwaliteit van geleverde producten of diensten, inclusief zaken als levertijd, service en klachtenafhandeling.

Het is van het grootste belang om in een vroeg stadium te laten onderzoeken of er subsidie mogelijk is voor uw voorgenomen activiteiten.

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Afmelden nieuwsbrief

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid
Afmelden nieuwsbrief