0118-674074 info@prioradvies.nl

Vanaf 9 april kunnen innovatieve MKB-ers weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT).

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor:
• Kennisvouchers voor de inhuur van expertise bij een kennisinstelling.
• Haalbaarheidsprojecten om de technische en economische risico’s en kansen van een mogelijk R&D project in kaart te brengen.
• R&D-samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er.

Bij R&D-samenwerkingsprojecten geldt een tendersystematiek. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 11 juni tot en met 10 september.

Prior Adviesgroep heeft voor verschillende bedrijven met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neemt u contact met uw adviseur van Prior op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

info@prioradvies.nl of 0118 – 674 074