0118-674074 info@prioradvies.nl

Human resource management

Het belangrijkste kapitaal

De kwaliteit van het personeel is bepalend voor succes of falen. Gedachten vanuit Human Resource Management (HRM) geven organisaties richting een strategie te ontwerpen om menselijke talenten te managen parallel aan de bedrijfsstrategie. Het is daarbij essentieel om te streven naar samenhang van personeelsinstrumenten. Prior heeft hiervoor een samenhangend pakket op maat ontwikkeld.  Dit stelt u in staat het maximale rendement uit de menselijke factor binnen uw bedrijf te halen.

Prior heeft haar personeelsinstrumentarium ontwikkeld vanuit vier HRM-componenten, welke in nauwe samenhang staan tot de strategie en de structuur van uw organisatie:

1. Instroom

Prior heeft een omvangrijk relatienetwerk en een adequaat instrumentarium om kwalitatief personeel voor uw bedrijf te werven. Tevens beschikt Prior over de know-how om een concurrerend en bij uw organisatie passend arbeidsvoorwaardenpakket op te stellen.

2. Personele ontwikkeling

Om functies naar behoren te kunnen vervullen, is het van belang dat medewerkers zijn toegerust met de juiste vaardigheden en kennis. Onze adviseurs bieden u ondersteuning bij het opstellen van ontwikkelingsplannen om de potentiële mogelijkheden van uw mensen te ontplooien en tot volledige wasdom te brengen. Wij maken daarbij onderscheid tussen functiegerichte training, loopbaanontwikkeling en managementontwikkelingsprogramma’s. De onlangs in Nederland geïntroduceerde kwaliteitsnorm ‘Investors in People’ kan daarbij een ondersteunend middel zijn.  Deze norm gaat uit van het principe dat persoonlijke doelstellingen van de medewerkers en de strategische beleidsdoelstellingen van de organisatie te allen tijde in samenhang met elkaar dienen te zijn.

3. Beoordeling

Prior ontwikkelt een systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken op maat voor uw bedrijf. Daarbij wordt een optimale aansluiting gezocht bij het functiewaarderings- en beloningssysteem en de personeelsplanning.

4. Beloning

De beloning dient te zijn afgestemd op de geleverde output. Geld is daarbij voor met name het hogere kader personeel lang niet altijd de belangrijkste drijfveer. Prior hanteert daarom verschillende beloningssystemen. Onderscheiden worden:

 

  • geld in vele vormen: salaris, flexibele beloning, bonussen, aandelen, tantièmes
  • promotie, carrièremogelijkheden
  • waardering van de leiding
  • opleidingsmogelijkheden

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Afmelden nieuwsbrief

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid
Afmelden nieuwsbrief