0118-674074 info@prioradvies.nl

Fusie & bedrijfsovernames

Fuseren of overnemen?

Overname of verkoop van een onderneming of een deel daarvan vraagt om een zorgvuldige begeleiding om problemen achteraf te voorkomen. Ongeacht of de overdracht van een onderneming geschiedt in de vorm van een fusie, overname, management buy-out of management buy-in, steeds zal er sprake zijn van nauwlettende onderhandelingen en waardebepalingen, waarbij vele onzekerheden in feiten en contracten omgezet moeten worden.

Het fuseren met of het overnemen van een onderneming is een complex proces dat voor iedere organisatie een individuele aanpak vereist. Een analyse van de sterke en zwakke punten, de marktpositie en winstcapaciteit van de onderneming is hierbij onontbeerlijk. Prior biedt u hierbij de juiste deskundige ondersteuning.

Hoe pakt Prior het aan?

U vindt in ons een medeonderhandelingspartner, die u vanaf het globale concept tot en met de uitwerking van de details een stevige steun in de rug biedt.

Bij het begeleiden van het fusie- of overnameproces maken onze adviseurs gebruik van de volgende uitgangspunten:

  • algemene bedrijfsgegevens
  • bedrijfs(tak) analyse
  • financiële gegevens/controle
  • administratieve organisatie/procedures
  • fiscale situatie
  • trends in de markt
  • klantenbestand
  • toekomstige investeringen
  • contracten
  • persoonsgebondenheid

De mate waarin aan bovenstaande uitgangspunten aandacht wordt besteed, is per organisatie verschillend. Het begeleiden van fusie- en overnameprocessen blijft per slot van rekening maatwerk.

Onafhankelijk

Aangezien wij geen onderdeel uitmaken van een financiële instelling, kunnen wij u vanuit een onafhankelijke positie adviseren.  Wij voeren de fusie of overname uit in coproductie met de huisaccountant van de betreffende onderneming. Onze onafhankelijke positie biedt ons deze mogelijkheid hetgeen de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt.

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Afmelden nieuwsbrief

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid
Afmelden nieuwsbrief