0118-674074 info@prioradvies.nl

Het PlattelandOntwikkelingsProgramma is een Europese subsidieregeling die bedoeld is voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Per project kan tot €150.000 worden verstrekt. Voor LEADER aanvragen in Zeeland moet het project aansluiten bij de Lokale Ontwikkelingsstrategie van de regio: Midden- en Noord-Zeeland of Zeeuws-Vlaanderen. Een voorwaarde is dat een lokale overheid eenzelfde bedrag moet bijdrage als het POP.

Voor de uitvoering van LEADER projecten in Zeeland wordt verwacht dat het budget na 30 maart (grotendeels) uitgeput zal zijn. Oftewel: hoe eerder aangevraagd, hoe groter de kans op subsidie!

De adviseurs van Prior Adviesgroep informeren u graag over de mogelijkheden.

info@prioradvies.nl of 0118 – 674 074